Cách thêm mã thông báo $CSHIP vào Metamask
Đây là cách bạn thêm mã thông báo tùy chỉnh vào MetaMask. Hướng dẫn này sử dụng $ CSHIP làm ví dụ để bạn hiểu thêm.

Tạo tài khoản trên Metamask

Bước 1: Nhấp vào nút: "Tạo ví"
Bước 2: Tạo Mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự
Bước 3: Nhấp vào “Tạo” và sau đó viết ra cụm từ sao lưu của bạn.
Xin chúc mừng, bạn đã có tài khoản Metamask. Nếu bạn đã có ví Metamask, chỉ cần nhấp vào phần "Nhập ví" và điền khóa cá nhân (một chuỗi), bạn sẽ ngay lập tức truy cập vào ví của chính mình.

Thệm Mạng Binance Smart Chain

Bước 1: Đi tới phần "Cài đặt"
2: Thêm mạng Binance Smart Chain
Vui lòng điền như sau:
  • RPC URLs
  • ChainID: 0x38, 56 ở dạng thập phân (nếu 56 không hoạt động, hãy thử 0x38)
  • Symbol: BNB
  • Block Explorer: https://bscscan.com
Xong, bây giờ bạn đã ở trong mạng Binance Smart Chain. Chúng ta sẽ chuyển sang phần "Cách thêm $CSHIP vào ví của bạn

Thêm $CSHIP vào ví của bạn

Bước 1: Cuộn xuống và nhấp vào "Nhập $CSHIP"
Bước 2: Thêm thông tin của $ CSHIP, bao gồm:
Địa chỉ hợp đồng: 0x6218079f1a5d50d3a8358093699b9943a662ef7c
Symbol: CSHIP
Decimal: 18
Bước 3: Nhấp vào "Thêm mã thông báo tùy chỉnh" và nhập mã thông báo
Xin chúc mừng, bạn đã thêm nó vào. Số dư $CSHIP của bạn sẽ xuất hiện trong ví của bạn.