Mở hộp và chơi Chế độ đào tạo

Mở hộp cho tàu của riêng bạn

Bạn có thể vào Mục "Ships", có tính năng "Unbox" ở bên phải trang web.
Lưu ý: Giá hộp thông thường hiện tại là 500 $CSHIP. Không gửi trực tiếp mã thông báo đến địa chỉ hợp đồng

Tiếp nhiên liệu

Trước khi có thể chơi chế độ Huấn luyện và kiếm $CSHIP, bạn cần phải tiếp nhiên liệu cho Tàu của mình.
Đối với mỗi độ hiếm, tàu của bạn sẽ có dung tích nhiên liệu khác nhau:
ĐỘ HIẾM
DUNG TÍCH DẦU
SỐ LƯỢT CHƠI
Bình Thường (Common)
60
4
Hơi Hiếm (Uncommon)
60
4
Hiếm (Rare)
60
4
Sử Thi (Epic)
75
5
Huyền Thoại (Legendary)
90
6
Phí tiếp nhiên liệu sẽ là 1 $CSHIP / tàu (Bất kể loại tàu của bạn là gì) và đếm ngược 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhiên liệu.

Chế độ đào tạo chơi

Có hai cách để bạn chơi Chế độ Huấn luyện.
Thứ nhất: Bạn có thể chơi thủ công bằng cách gõ captcha cho mỗi lượt tàu của mình. Bạn có thể tiết kiệm 1 $CSHIP cho mỗi tàu, nhưng sẽ mất thời gian để bạn nhấp vào từng tàu.
Thứ hai: Bạn có thể nhấp vào "Quick Race" với phí 1 $CSHIP cho mỗi tàu
⭐️ Phần thưởng: Có 5 thứ hạng trong chế độ Huấn luyện với các phần thưởng sau:
HẠNG
PHẦN THƯỞNG ($CSHIP)
KINH NGHIỆM
1
10
300
2
7.5
250
3
5
200
4
3.5
150
5
0
100
ĐỘ HIẾM
SỐ LƯỢT CHƠI
TRUNG BÌNH PHẦN THƯỞNG($CSHIP)
Bình Thường (Common)
4
~20.8
Hơi Hiếm (Uncommon)
4
~20.8
Hiếm (Rare)
4
~20.8
Sử Thi (Epic)
5
~26
Huyền Thoại (Legendary)
6
~31.2
Về điểm KINH NGHIỆM, để trò chơi cân bằng với "nhiều lượt" hơn của Sử Thi và Huyền Thoại, 2 độ hiếm này sẽ nhận được 80% (sử thi) và 67% (huyền thoại) so với bình thường, hơi hiếm và hiếm.
⭐️ Khóa yêu cầu phần thưởng
  • Yêu cầu vào ngày thứ 6: Bạn có thể nhận 100% phần thưởng của mình
  • Yêu cầu vào ngày thứ 5: phí là 10% tổng phần thưởng
  • Yêu cầu vào ngày thứ 4: phí là 20% tổng phần thưởng
  • Yêu cầu vào ngày thứ 3: phí là 30% tổng phần thưởng
  • Yêu cầu vào ngày thứ 2: phí là 40% tổng phần thưởng
  • Yêu cầu vào ngày thứ 1: phí là 50% tổng phần thưởng
Copy link
On this page
Mở hộp cho tàu của riêng bạn
Tiếp nhiên liệu
Chế độ đào tạo chơi