Mua $CSHIP trên DEX
Bạn có thể mua $CSHIP trên Pancakeswap hoặc Poocoin bằng cách sử dụng hợp đồng chính thức của chúng tôi.
Địa chỉ hợp đồng: 0x6218079f1a5d50d3a8358093699b9943a662ef7c
Lưu ý: Vui lòng kiểm tra kỹ so sánh với trang web, đề phòng Hợp đồng giả mạo
🥞 PancakeSwap - A next evolution DeFi exchange on Binance Smart Chain (BSC)
Sau khi hoán đổi trên DEX, bạn sẽ thấy số dư $CSHIP của mình trong Metamask Wallet. Đó là nó!
Copy link